Sazebníky nákladů rozhodčího řízení

Výpočet poplatku za rozhodčí řízení

Pro správné stanovení poplatku zadejte aktuální kurz: (zobrazit webové stránky ČNB)
Druh sporu:   Hodnota sporu
 tuzemský
 ostatní
1 USD = CZK
1 EUR = CZK

Sazebník nákladů rozhodčího řízení pro tuzemské spory

Hodnota předmětu
sporu
Poplatek Paušál na
správní náklady
do 100 000 000 Kč 5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 15 000 Kč 0 Kč
do 500 000 000 Kč 5 000 000 Kč a 1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 100 000 000 Kč 0 Kč
do 1 000 000 000 Kč 9 000 000 Kč a 0,5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 500 000 000 Kč 0 Kč
nad 1 000 000 000 Kč 11 500 000 Kč a 0,25 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 000 000 000 Kč 0 Kč

Sazebník nákladů rozhodčího řízení pro ostatní spory

OSTATNÍ SPORY

Hodnota předmětu
sporu
Poplatek Paušál na
správní náklady
do 100 000 Kč 10 000 Kč 6 000 Kč
do 200 000 Kč 10 000 Kč a 9,1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 100 000 Kč 15 600 Kč
do 300 000 Kč 19 100 Kč a 9,1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 200 000 Kč 21 600 Kč
do 400 000 Kč 28 200 Kč a 9,1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 300 000 Kč 27 600 Kč
do 500 000 Kč 37 300 Kč a 9 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 400 000 Kč 32 400 Kč
do 1 000 000 Kč 46 300 Kč a 9 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 500 000 Kč 48 000 Kč
do 3 000 000 Kč 91 300 Kč a 5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 000 000 Kč 108 000 Kč
do 5 000 000 Kč 191 300 Kč a 5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 3 000 000 Kč 168 000 Kč
do 7 000 000 Kč 291 300 Kč a 5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 5 000 000 Kč 228 000 Kč
do 10 000 000 Kč 391 300 Kč a 4 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 7 000 000 Kč 288 000 Kč
do 20 000 000 Kč 511 300 Kč a 4 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 10 000 000 Kč 354 000 Kč
do 30 000 000 Kč 911 300 Kč a 4 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 20 000 000 Kč 420 000 Kč
do 40 000 000 Kč 1 311 300 Kč a 3,75 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 30 000 000 Kč 486 000 Kč
do 50 000 000 Kč 1 686 300 Kč a 3,75 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 40 000 000 Kč 552 000 Kč
do 100 000 000 Kč 2 061 300 Kč a 1,2 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 50 000 000 Kč 768 000 Kč
do 250 000 000 Kč 2 661 300 Kč a 0,9 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 100 000 000 Kč 876 000 Kč
do 500 000 000 Kč 4 011 300 Kč a 0,5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 250 000 000 Kč 984 000 Kč
do 1 000 000 000 Kč 5 261 300 Kč a 0,5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 500 000 000 Kč 1 200 000 Kč
do 1 500 000 000 Kč 7 761 300 Kč a 0,25 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 000 000 000 Kč 1 200 000 Kč
nad 1 500 000 000 Kč 9 011 300 Kč a 0,2 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 500 000 000 Kč 1 200 000 Kč

Sazebník nákladů rozhodčího řízení pro on-line spory

Výše poplatku Minimálně Maximálně
Poplatek 3 % z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu) 7 000 Kč 1 000 000 Kč
Pro spory z nájemních/pachtovních vztahů dotčených opatřeními nouzového stavu vyhlášeného státními orgány v ČR činí poplatek 3% z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu), která se počítá z částky odpovídající výši aktuálního 6-ti měsíčního nájemného/pachtovného, příp. jeho alikvótní částky připadající na období 6-ti měsíců. 7 000 Kč 80 000 Kč

Sazebník nákladů rozhodčího řízení pro vnitrostátní úhradové spory ve zdravotnictví

Poplatek činí 3 % z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu) a poplatek ve výši 800 Kč.
Koná-li se řízení a vynáší-li se rozhodnutí v jiném jazyku než v češtině (slovenštině), poplatek se zvyšuje o příplatek 2 000 Kč.

Sazebník nákladů rozhodčího řízení pro spory o domény .cz

Sazebník naleznete na https://domeny.soud.cz/fees.