Dokumenty ke stažení

Řády a Pravidla o nákladech

Popis dokumentu Odkaz na dokument
Řád pro mezinárodní spory (platný od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007) pdf (178 kB)
Řád pro vnitrostátní spory (platný od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007) pdf (170 kB)
Pravidla o nákladech pro mezinárodní spory (platná od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007) pdf (58 kB)
Pravidla o nákladech pro vnitrostátní spory (platná od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007) pdf (41 kB)
Řád (účinný od 1.7.2012) pdf (291 kB)
Dodatek č. 2 Řádu RS (účinný od 1.7.2018) pdf (111 kB)
Dodatek č. 3 Řádu Rozhodčího soudu (účinný od 1.12.2020) pdf (218 kB)
Zvláštní dodatek Řádu o konání distančních ústních jednání (účinný od 1.12.2020) pdf (189 kB)

Statistiky

Popis dokumentu Odkaz na dokument
Statistika sporů 2000 - 2022 pdf (230 kB)

Vzory smluv

Níže zpřístupněné dokumenty jsou pouze vzorové. Nejsou přizpůsobeny individuálním potřebám stran ani konkrétním okolnostem jednotlivých případů. Řádné zpracování smlouvy vždy předpokládá náležité uvážení všech okolností konkrétního případu, za účelem čehož se doporučuje využít kvalifikovaných právních služeb advokátů. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR proto nenese odpovědnost za nevhodné užití těchto vzorů.
Popis dokumentu Odkaz na dokument
Stručný průvodce vzory smluv docx (19 kB)
Smlouva o nájmu bytu docx (28 kB)
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání docx (28 kB)
Smlouva o výprose docx (21 kB)
Smlouva o výpůjčce docx (21 kB)
Smlouva o zápůjčce docx (21 kB)
Smlouva kupní (movitá věc) docx (21 kB)
Smlouva kupní (nemovitá věc) docx (24 kB)
Smlouva o pachtu zemědělského pozemku docx (21 kB)
Smlouva o dílo docx (20 kB)

Ostatní

Popis dokumentu Odkaz na dokument
Dohoda o spolupráci mezi HK ČR a AK ČR a HK Rakousko pdf (124 kB)
Statut Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR doc (52 kB)
Dotazník rozhodce doc (71 kB)
Průvodní list žaloby doc (171 kB)
Směrnice tajemnice RS o předpokladech pro výkon funkce rozhodce pdf (66 kB)
Jednací řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pdf (199 kB)
Nejvyšší soud ČR k rozhodčímu řízení pdf (304 kB)
Rozhovor s prof. Karfíkovou listopad 2017 pdf (341 kB)
Informace diskusní klub LN pdf (321 kB)
Rozhovor předsedkyně Komora 4_2018 pdf (390 kB)
23 Cdo 4461/2017 - Usnesení o zastavení rozhodčího řízení, pravomoc RS pdf (533 kB)
Seminář soudců a rozhodců 26.4.2018 pdf (375 kB)
Informace o Kolegiu rozhodců pdf (459 kB)
Civilní řád soudní - zpráva z konference 15.5.2018 Praha pdf (365 kB)
Seminář Ústavu práva módního průmyslu pdf (577 kB)
Zpravodaj Jednoty českých právníků 2/2018 pdf (781 kB)
Směrnice IBA o střetu zájmů v mezinárodním rozhodčím řízení 2014 EN pdf (145 kB)
Setkání rozhodců 2018 pdf (562 kB)
Zahraniční spolupráce RS - HKIAC, CIETAC a VIAC pdf (387 kB)
Křest knihy o rozhodčím řízení pdf (391 kB)
Oslava 70. výročí Rozhodčího soudu pdf (1043 kB)
Sudiste RS v Brne pdf (304 kB)
Sdělení předsedy RS pdf (242 kB)
OPATŘENÍ v souvislosti s výskytem a šířením onemocnění COVID-19 pdf (173 kB)
Sdělení předsedy RS - 14.9.2020 pdf (170 kB)
Bezpečnostní opatření COVID 19 pdf (379 kB)
TrueConf manuál pro distanční ústní jednání pdf (777 kB)
Tiskova zprava RS memorandum Spolek pro ochranu OU pdf (273 kB)

Etický kodex

Popis dokumentu Odkaz na dokument
Etický kodex Rozhodčího soudu pdf (436 kB)
Prohlášení o střetu zájmů rozhodce pdf (154 kB)