Příloha k Pravidlům o nákladech rozhodčího řízení
ve znění s účinností od 1.5.2011


Sazebník nákladů rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory

Hodnota sporu (Kč) Poplatek (Kč)
do 50 000 000 Kč 4% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 10 000,-
do 250 000 000 Kč 2 000 000 Kč a 1% z hodnoty předmětu sporu převyšující 50 000 000 Kč
do 1 000 000 000 Kč 4 000 000 Kč a 0,5% z hodnoty předmětu sporu převyšující 250 000 000 Kč
nad 1 000 000 000 Kč 7 750 000,- a 0,25% z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 000 000 000 Kč