top of page

PRO VEŘEJNOST

Využijte moderní,

kvalitní a rychlou formu rozhodování sporů 

Rozhodčí řízení (někdy též arbitráž) je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako alternativa civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody. Základním předpokladem k využití výhod rozhodčího řízení je, aby vaše smlouvy obsahovaly ROZHODČÍ DOLOŽKU

Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995. Rozhodujeme majetkové spory, mezinárodní spory, tuzemské spory, spotřebitelské spory, dále také zajišťujeme rozhodování o doménové spory .CZ .EU .com, .net, .org, .biz, .info, a další doménová jména nejvyšší úrovně. Rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu je ekonomicky dostupné právnickým i fyzickým osobám - českým i zahraničním. Rozhodčí nález je vykonatelný, v souladu s Newyorskou úmluvou, nyní ve 159 státech světa (údaj k září 2018).

Rozhovor: JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., předseda Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

K čemu slouží rozhodčí řízení? Jaké jsou jeho výhody a jeho agenda? Kdo bývá rozhodcem a jaký je jeho etický kodex? Jakou váhu má rozhodčí nález v porovnání s klasickým soudním řízením? Co udělat pro další popularizaci rozhodčího řízení? Toto a mnohem více se dozvíte v rozhovoru pro Epravo.cz

ROZHODČÍ

DOLOŽKA

Doporučená znění rozhodčích doložek do smluv

FAQ

  • Kdy se lze obrátit na Rozhodčí soud?

  • Jakou výhodu má řízení před Rozhodčím soudem oproti řízení před soudem státním?

  • Musí být rozhodčí doložka sjednána písemně?

bottom of page