top of page

PRO ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ

Klíčové informace 

na jednom místě

Rozhodčí soud, respektive jeho řád umožňuje klientům ovlivnit rychlost řízení, vybrat si místo, kde bude probíhat případné ústní jednání, jmenovat kvalitního rozhodce a domoci se tak svých práv.

Níže naleznete vše pro účastníky rozhodčího řízení na jednom místě: Řád Rozhodčího soudu, informace k nabytí právní moci, výběr z rozhodnutí, sazebníky i knihovnu. V případě potřeby se neváhejte obrátit na Kancelář Rozhodčího soudu.

ROZHODČÍ

DOLOŽKA

Doporučená znění rozhodčích doložek do smluv

FAQ

  • Kdy se lze obrátit na Rozhodčí soud?

  • Jakou výhodu má řízení před Rozhodčím soudem oproti řízení před soudem státním?

  • Musí být rozhodčí doložka sjednána písemně?

Kontakt Kancelar
bottom of page