top of page

Historie soudu 

Rozhodčí soud byl založen v r. 1949 a působil v té době při Československé obchodní komoře. Později v r. 1980 byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od 1.1.1995 došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud). Přes uvedené změny názvu jde stále o týž soud, který si vydobyl za dobu své existence významné postavení zejména mezi evropskými rozhodčími soudy. Velké vážnosti se však těší i mimo kontinent, neboť jsou před ním rozhodovány spory subjektů z celého světa.

 

Dobrou pověst založil Rozhodčí soud zejména na činnosti rozhodců, zapsaných na seznamu rozhodců, který vede. Rozhodci jsou většinou předními advokáty, universitními pedagogy a uznávanými odborníky ve svém oboru. Na seznamu rozhodců je nyní zapsáno 515 rozhodců českých i zahraničních (údaj k dubnu 2018). Za několik desítek let trvající existence rozhodli rozhodci v řízení před Rozhodčím soudem více než 15 tisíc sporů. Rozhodčí nálezy vydané na závěr řízení se stávají dnem doručení sporným stranám pravomocné a soudně vykonatelné. Široká vykonatelnost nálezů prakticky po celém světě je garantována Newyorskou úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, jejímiž signatáři je dnes celkem 159 států světa včetně České republiky. Doba potřebná k rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení a k případnému následnému výkonu rozhodčího nálezu v České republice je nesrovnatelně kratší než doba běžného soudního řízení.

 

Rozhodčí soud obdržel v roce 2005 oprávnění rozhodovat spory o domény .EU (pod značkou ADR.EU) a v roce 2016 o doménu .EU v cyrilici. Od zahájení prvního sporu o doménu .EU bylo u Rozhodčího soudu rozhodnuto přes 1500 sporů. Ty mohou být vedeny ve všech 24 jazycích Evropské unie. Více informací naleznete na eu.adr.eu

 

V roce 2008 získal Rozhodčí soud oprávnění celosvětového správce Internetu ICANN rozhodovat spory o generické domény – generic top level domains, „gTLDs“ (.com, .org, .net, .info..), včetně stále přibývajících nových generických doménových jmen „new gTLDs“. V rámci řízení UDRP Rozhodčí soud administruje i spory o domény s koncovkou co.nl, co.no a .sx. Všechna rozhodnutí, časté otázky, jakožto i další informace naleznete na udrp.adr.eu.

 

Rozhodčí soud je od roku 2004 také sudištěm pro spory o domény s koncovkou .cz, tedy tzv. Správcem dle aktuálních Pravidel ADR a Řádu .cz. Další informace naleznete na domeny.soud.cz. Řešení všech doménových sporů je vedeno on-line prostřednictvím zabezpečených, uživatelsky jednoduchých platforem, což umožňuje velmi rychlé projednání a vyřešení sporu.

 

Rozhodčí soud byl také jedinou institucí v České republice, která měla oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodovat v jeho projektu Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v rozhodčím řízení spotřebitelské spory (tento pilotní projekt probíhal v letech 2008-2010, poté byl ukončen). Po ukončení tohoto projektu rozhodovali rozhodci Rozhodčího soudu spotřebitelské spory řadu let, a to na základě platné a účinné právní úpravy ochraňující spotřebitele jako slabší smluvní stranu sporu, rozhodčí řízení probíhalo v souladu se zásadami spravedlivého řízení. S účinností od 1.12.2016 došlo k novele zákona o rozhodčím řízení, v jejímž důsledku nelze před Rozhodčím soudem vést spory ze spotřebitelských smluv uzavřených po 1.12.2016. U Rozhodčího soudu je dále možnost rozhodování úhradových sporů ve zdravotnictví.

 

Rozhodčí soud je stálým rozhodčím soudem s nejširší možnou působností v ČR, který je uznávanou rozhodčí institucí nejen v České republice, ale především v zahraničí a to jednak díky inovativnímu přístupu k rozhodčímu řízení, ale také díky kvalitě jeho rozhodčích nálezů a vysoké odbornosti jeho rozhodců.

ROZHODČÍ SOUD V MÉDIÍCH

ROZHODČÍ

DOLOŽKA

Doporučená znění rozhodčích doložek do smluv

FAQ

  • Kdy se lze obrátit na Rozhodčí soud?

  • Jakou výhodu má řízení před Rozhodčím soudem oproti řízení před soudem státním?

  • Musí být rozhodčí doložka sjednána písemně?

bottom of page