top of page

Spory o doménová jména

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky kromě poskytování služeb v oblasti tuzemských a mezinárodních arbitráží rovněž provozuje online sudiště pro řešení sporů o doménová jména. Jedná se o alternativní řešení sporů (ADR), které má několik společných prvků s řízením rozhodčím (je rychlejší, efektivnější a méně formální než řízení soudní), ale přitom se nejedná o rozhodčí řízení, ale o specifický druh ADR.

Doménové ADR slouží jako ochrana majitelů chráněného označení (ochranné známky, či jiných práv k označení) proti zneužívajícím registracím doménových jmen. Rozhodčí soud poskytuje služby v oblasti alternativního řešení sporů o doménová jména hned na třech úrovních – pro celosvětové domény podle pravidel UDRP, pro doménu Evropské unie .eu a pro českou doménu .cz.

UDRP

UDRP řízení je nejvyužívanějším typem doménového řízení (v roce 2023 bylo u Rozhodčího soudu podáno celkem 908 návrhů). UDRP se uplatňuje u generických domén nejvyššího řádu, kam patří nejpopulárnější .com, a řada dalších koncovek jako je například .net nebo .org (a více 1500 dalších). Rozhodčí soud je jedna z šesti institucí na celém světě, která spravuje online sudiště pro spory o tyto domény. Licenci k tomu mu uděluje nezisková organizace ICANN, která dohlíží na celou řadu záležitostí souvisejících s internetem.

.EU a .CZ

Spory o doménu nejvyššího řádu .eu, kterou spravuje sdružení EURid, rozhodoval Rozhodčí soud od roku 2006 do roku 2017 jako výlučné sudiště, od roku 2017 do současnosti jako jedno ze dvou.

 

Spory o českou národní doménu .cz dříve Rozhodčí soud řešil v rámci rozhodčího řízení (již od roku 2004), systém se ale na základě judikatury českých soudů přeměnil v alternativní řešení sporů po vzoru UDRP (od roku 2015).

ZPŮSOB ŘÍZENÍ

Všechny spory jsou vedeny skrze speciálně vyvinuté online platformy. Celé řízení tak probíhá písemně, prostřednictvím formulářových podání, které uživatel nahraje skrze platformu. Poplatky za jednotlivé typy řízení lze dohledat na stránkách jednotlivých platforem (viz odkazy níže).

 

Výsledkem řízení (v případě úspěchu navrhovatele) může být buď převod registrace doménového jména na navrhovatele, nebo zrušení registrace doménového jména (to se opět stane volné k registraci). V řízení ale nelze požadovat náhrady nákladů, čí náhradu škody způsobené neoprávněnou registrací doménového jména.

 

Řízení je na rozdíl od klasické soudní cesty výrazně kratší (UDRP spor trvá zhruba 45 dní až 2 měsíce, EU zhruba 2 -3 měsíce a CZ z důvodu delších lhůt zhruba 3 – 4 měsíce). Díky rychlosti a online projednání je řízení mnohem efektivnější a tím šetří i náklady stran na zastoupení a další výlohy.

ROZHODOVÁNÍ

Rozhodnutí je vykonáno automaticky, Rozhodčí soud na výkonu rozhodnutí spolupracuje s registrátory doménových jmen, kteří mají povinnost výsledek sporu implementovat.

 

O sporech rozhoduje nezávislý panel expertů (jednočlenný či tříčlenný), který je tvořen odborníky na tuto problematiku. Všechna rozhodnutí v UDRP a EU řízeních jsou veřejně publikována, v CZ sporech jsou publikována po anonymizaci údajů o účastnících řízení a sporné doméně. Publikovaná rozhodnutí přispívají k transparentnosti procesu a předvídatelnosti rozhodnutí. Všechna publikovaná rozhodnutí lze nalézt na níže uvedených odkazech. 

bottom of page