O Rozhodčím soudu

Rozhodčí soud byl založen v r. 1949 a působil v té době při Československé obchodní komoře. Později v r. 1980 byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od 1.1. 1995 došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud).

>> Rozhodčí doložka

Doporučená znění rozhodčích doložek do smluv

Co rozhodujeme

Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995.

» Majetkové spory

 • mezinárodní spory
 • tuzemské spory
 • spotřebitelské spory

» Doménové spory

 • .CZ
 • .EU
 • .com, .net, .org, .biz, .info, a další doménová jména nejvyšší úrovně

Novinky

 • 10. 2. 2017

  ADR.EU na konferenci ECTA

  Zástupce Rozhodčího soudu bude mluvit nejen o doménových sporech v rámci panelu Arbitráž a mediace, 30.6.2017 9-11 hod, na výroční konferenci ECTA (Evropská asociace ochranných známek) v Budapešti. Registrace na tuto významnou 3-denní konferenci je spuštěna, program, možnost přihlášení i další informace jsou dostupné zde: http://conference.ecta.org/welcome/

 • 2. 2. 2017

  Komentovaná a kategorizovaná rozhodnutí ve sporech o doménu .EU, 2. vydání (v angličtině)

  Po čtyřech letech a více než 200 nových rozhodnutí ve sporech o domény .EU vydává Rozhodčí soud (Czech Arbitration Court, CAC) nový komentovaný a kategorizovaný přehled rozhodnutí v této oblasti (Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes). Rozhodčí soud spolupracoval na této publikaci s prof. Lars Karnøe a jeho studenty od srpna 2016. Věříme, že „Overview 2.0“ přispívá k transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování v doménových sporech a odpovídá na důležité otázky v tomto řízení.
  Odkaz na publikaci online: http://bit.ly/2kkrvnI

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Sídlo:

Dlouhá 13, 110 00 Praha 1
Tel +420 222 333 340, Fax: +420 222 333 341
praha@soud.cz

Úřední hodiny:

Po - Čt 9:00 - 15:30 hod. | 9:00 - 14:00 hod.

Sudiště:

Brno: Třída Kpt. Jaroše 13,
Brno, PSČ 602 00
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni
Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PSČ 306 14
Ostrava: Mojmírovců 41, Mariánské Hory,
Ostrava, PSČ 709 00
Hradec Králové: Krajská hospodářská komora KHK
Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

Datová schránka ID: db4dty7

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky

Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995. Do té doby platil pro oblast rozhodčího řízení zákon č. 98/1963 Sb., podle něhož bylo možné rozhodovat pouze spory z mezinárodního obchodního styku. S přijetím nového zákona o rozhodčím řízení se značně rozšířila oblast možného rozhodování sporů touto cestou mimo státní soudy, neboť současná právní úprava umožňuje rozhodovat v rozhodčím řízení veškeré spory majetkové povahy s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, pokud se strany těchto sporů na tom dohodnou.

>> Doporučená znění rozhodčích doložek do smluv