Dokumenty ke stažení

Řády a Pravidla o nákladech

Popis dokumentu Odkaz na dokument
Řád pro mezinárodní spory (platný od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007) pdf (178 kB)
Řád pro vnitrostátní spory (platný od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007) pdf (170 kB)
Pravidla o nákladech pro mezinárodní spory (platná od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007) pdf (58 kB)
Pravidla o nákladech pro vnitrostátní spory (platná od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007) pdf (41 kB)
Řád (účinný od 1.7.2012) pdf (291 kB)

Statistiky

Popis dokumentu Odkaz na dokument
Statistika sporů 2000 - 12.12.2017 pdf (216 kB)

Vzory smluv

Níže zpřístupněné dokumenty jsou pouze vzorové. Nejsou přizpůsobeny individuálním potřebám stran ani konkrétním okolnostem jednotlivých případů. Řádné zpracování smlouvy vždy předpokládá náležité uvážení všech okolností konkrétního případu, za účelem čehož se doporučuje využít kvalifikovaných právních služeb advokátů. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR proto nenese odpovědnost za nevhodné užití těchto vzorů.
Popis dokumentu Odkaz na dokument
Stručný průvodce vzory smluv docx (19 kB)
Smlouva o nájmu bytu docx (28 kB)
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání docx (28 kB)
Smlouva o výprose docx (21 kB)
Smlouva o výpůjčce docx (21 kB)
Smlouva o zápůjčce docx (21 kB)
Smlouva kupní (movitá věc) docx (21 kB)
Smlouva kupní (nemovitá věc) docx (24 kB)
Smlouva o pachtu zemědělského pozemku docx (21 kB)
Smlouva o dílo docx (20 kB)

Ostatní

Popis dokumentu Odkaz na dokument
Dohoda o spolupráci mezi HK ČR a AK ČR a HK Rakousko pdf (124 kB)
Statut Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR doc (52 kB)
Dotazník rozhodce doc (90 kB)
Průvodní list žaloby doc (171 kB)
Směrnice tajemnice RS o předpokladech pro výkon funkce rozhodce pdf (66 kB)
Jednací řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pdf (199 kB)
Nejvyšší soud ČR k rozhodčímu řízení pdf (66 kB)
Rozhovor s prof. Karfíkovou listopad 2017 pdf (341 kB)