Seznamy rozhodců

Rozhodce Město Země
JUDr. Zdeněk Čáp Praha Česká republika
Mgr. Michala Filipová Praha Česká republika
Ing. Petr Havrda Praha Česká republika
Ing. Radovan Hof Praha Česká republika
JUDr. Ladislava Indrová Plzeň Česká republika
JUDr. Lenka Kamišová Plzeň Česká republika
JUDr. Zdeněk Karfík CSc. Praha Česká republika
prof. JUDr. Karel Marek CSc. Brno Česká republika
JUDr. et MUDr. Dan Podstatzky-Lichtenstein Praha Česká republika
Mgr. Martin Pohl Praha Česká republika
JUDr. Petr Poledník Brno Česká republika
JUDr. Zbyněk Pražák Praha Česká republika
JUDr. Veronika Slobodová, LL.M. - Výkon činnosti rozhodce dočasně pozastaven Praha Česká republika
JUDr. Ing. Pavel Šafář Praha Česká republika
MUDr. Miloslav Šincl Praha Česká republika
doc. JUDr. Václav Šmejkal Ph.D. Praha Česká republika
JUDr. Vojtěch Trapl Praha Česká republika
JUDr. Eva Vašková Hradec Králové Česká republika
JUDr. Jan Zrcek Praha Česká republika