top of page

Sazebníky nákladů rozhodčího řízení

Druh sporu
Poplatek za rozhodčí řízení:
Tuzemské
Hodnota předmětu sporu
Poplatek
Paušál na správní náklady
do 100 000 000 Kč
5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 15 000 Kč
0 Kč
do 500 000 000 Kč
5 000 000 Kč a 1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 100 000 000 Kč
0 Kč
do 1 000 000 000 Kč
9 000 000 Kč a 0,5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 500 000 000 Kč
0 Kč
nad 1 000 000 000 Kč
11 500 000 Kč a 0,25 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 000 000 000 Kč
0 Kč
Osttní
Hodnota předmětu sporu
Poplatek
Paušál na správní náklady
do 100 000 Kč
10 000 Kč
6 000 Kč
do 200 000 Kč
10 000 Kč a 9,1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 100 000 Kč
15 600 Kč
do 300 000 Kč
19 100 Kč a 9,1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 200 000 Kč
21 600 Kč
do 400 000 Kč
28 200 Kč a 9,1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 300 000 Kč
27 600 Kč
do 500 000 Kč
37 300 Kč a 9 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 400 000 Kč
32 400 Kč
do 1 000 000 Kč
46 300 Kč a 9 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 500 000 Kč
48 000 Kč
do 3 000 000 Kč
91 300 Kč a 5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 000 000 Kč
108 000 Kč
do 5 000 000 Kč
191 300 Kč a 5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 3 000 000 Kč
168 000 Kč
do 7 000 000 Kč
291 300 Kč a 5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 5 000 000 Kč
228 000 Kč
do 10 000 000 Kč
391 300 Kč a 4 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 7 000 000 Kč
288 000 Kč
do 20 000 000 Kč
511 300 Kč a 4 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 10 000 000 Kč
354 000 Kč
do 30 000 000 Kč
911 300 Kč a 4 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 20 000 000 Kč
420 000 Kč
do 40 000 000 Kč
1 311 300 Kč a 3,75 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 30 000 000 Kč
486 000 Kč
do 50 000 000 Kč
1 686 300 Kč a 3,75 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 40 000 000 Kč
552 000 Kč
do 100 000 000 Kč
2 061 300 Kč a 1,2 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 50 000 000 Kč
768 000 Kč
do 250 000 000 Kč
2 661 300 Kč a 0,9 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 100 000 000 Kč
876 000 Kč
do 500 000 000 Kč
4 011 300 Kč a 0,5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 250 000 000 Kč
984 000 Kč
do 1 000 000 000 Kč
5 261 300 Kč a 0,5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 500 000 000 Kč
1 200 000 Kč
do 1 500 000 000 Kč
7 761 300 Kč a 0,25 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 000 000 000 Kč
1 200 000 Kč
nad 1 500 000 000 Kč
9 011 300 Kč a 0,2 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 500 000 000 Kč
1 200 000 Kč
Onlin
Výše poplatku
Minimálně
Maximálně
Poplatek 3 % z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu)
7 000 Kč
1 000 000 Kč
Pro spory z nájemních/pachtovních vztahů dotčených opatřeními nouzového stavu vyhlášeného státními orgány v ČR činí poplatek 3% z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu), která se počítá z částky odpovídající výši aktuálního 6-ti měsíčního nájemného/pachtovného, příp. jeho alikvótní částky připadající na období 6-ti měsíců.
7 000 Kč
80 000 Kč
Zdravitnctvi
Poplatek činí 3 % z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu) a poplatek ve výši 800 Kč.
Koná-li se řízení a vynáší-li se rozhodnutí v jiném jazyku než v češtině (slovenštině), poplatek se zvyšuje o příplatek 2 000 Kč.
Domen
Sazebník naleznete na https://domeny.soud.cz/fees

ROZHODČÍ

DOLOŽKA

Doporučená znění rozhodčích doložek do smluv

FAQ

  • Kdy se lze obrátit na Rozhodčí soud?

  • Jakou výhodu má řízení před Rozhodčím soudem oproti řízení před soudem státním?

  • Musí být rozhodčí doložka sjednána písemně?

bottom of page