Dodatek č. 2 Řádu Rozhodčího soudu

I. Příloha Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se mění takto:


SAZEBNÍK NÁKLADŮTUZEMSKÉ SPORY

Hodnota předmětu
sporu
Poplatek Paušál na
správní náklady
do 50 000 000 Kč 5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 11 000 Kč 0 Kč
do 250 000 000 Kč 2 500 000 Kč a 1 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 50 000 000 Kč
do 1 000 000 000 Kč 4 500 000 Kč a 0,5 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 250 000 000 Kč
nad 1 000 000 000 Kč 8 250 000 Kč a 0,25 % z hodnoty předmětu sporu převyšující 1 000 000 000 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 7. 2018.


Dodatek č. 1 byl vyhlášen v Obchodním věstníku dne 1. 6. 2018 pod značkou OV01531970.