top of page

Prohlášení o střetu zájmů

Dne 30. 8. 2023 vydal Nejvyšší soud České republiky rozsudek, č. j. 23 C do 2193/2022-398, týkající se uplatňování námitky podjatosti rozhodce. V posuzované věci předseda rozhodčího senátu rozhodčího soudu učinil vůči rozhodčímu soudu oznámení o okolnostech, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti.


V praxi Rozhodčího soudu však došlo již před několika lety ke změně, kdy jsou stranám rozhodčího řízení prohlášení rozhodců o nepodjatosti aktivně zasílána a to nejpozději s předvoláním na první ústní jednání ve věci.

コメント


bottom of page