top of page

Novela Řádu Rozhodčího soudu

Dodatek č. 4 Řádu Rozhodčího soudu byl publikován v Obchodním věstníku dne 1.12.2022 a vejde v účinnost od 1.1.2023. Rozhodčí soud podstatně novelizoval Řád, zejména v oblastech doručování, vyhotovení elektronického stejnopisu rozhodčího nálezu, přistupování účastníků a spojování věcí, pořizování zvukového záznamu z ústních jednání a mnoho dalších. Rozhodčí soud zároveň upravil sazebník poplatků pro tuzemské spory (změnou poplatkových pásem), zvýšil minimální poplatek za rozhodčí řízení a navýšil sazby paušálu na správní náklady u ostatních sporů.


Úplné znění Řádu bude brzy dostupné z webových stránek soudu.

Comments


bottom of page