top of page

Etický kodex Rozhodčího soudu

Rozhodčí soud kodifikoval již dlouhodobě uznávaná a fungující pravidla pro rozhodce do Etického kodexu. Etický kodex představuje kodifikaci dobré praxe, která se postupem času vyvinula v rámci rozhodovací činnosti před Rozhodčím soudem. Pravidla obsažená v Etickém kodexu jsou tradičně přijímána v mezinárodním i vnitrostátním rozhodčím řízení po celém světě.


Celé znění ETICKÉHO KODEXU naleznete v sekci Ke stažení.

Comments


bottom of page